choiva19 [exposición TEMPO | 22.06 - 29.10.2017 | Museo Municipal de Ourense/Spain]   acuarela sobre papel | 117 x 90 cm | 850€ •  
choiva19 [exposición TEMPO | 22.06 – 29.10.2017 | Museo Municipal de Ourense/Spain]

acuarela sobre papel | 117 x 90 cm | 850€